PRESSEMEDDELELSE Danmarks Fiskeriforening hilser hjælpepakke til torskefiskerne i Østersøen velkommen

Regering og Folketinget har aftalt en hjælpepakke på 10,8 mio. kr. til de kriseramte torskefiskere i Østersøen. Ordningen kommer i tillæg til den kompensation, der blev udbetalt i 2017.

Danmarks Fiskeriforening er tilfreds med, at der igen i 2018 er vilje til at kompensere fiskerne for de manglende muligheder for at fange torsk i Østersøen.

Danmarks Fiskeriforening vurderer dog, at effekten af den valgte kompensationsmodel bliver begrænset. Reglerne omkring ordningen betyder, at der over en tre-årig periode ikke må udbetales mere end 30.000 euro pr. fiskerivirksomhed og da flere fiskere allerede i 2017 fik udbetalt det maksimale støttebeløb på 30.000 euro, kan de derfor ikke komme i betragtning igen i 2018.

Derfor frygter Danmarks Fiskeriforening, at de fiskere, der rammes hårdest af reduktionen i torskekvoterne og den to måneder lange lukkeperiode, ikke får kompensation i 2018, fordi de i 2017 har ramt kompensationsloftet.

Danmarks Fiskeriforening havde derfor også anbefalet, at hjælpepakken indeholdt en oplægningsordning, som det er tilfældet i Tyskland.

 • Desværre har Regeringen og Folketinget ikke medtaget forslaget om oplægning i ordningen. Det ærgrer vi os over, for der er fiskere, der er hårdest af kvotereduktion og lukkeperiode, der ikke kan kompenseres i 2018 med den valgte kompensationsmodel, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening PO.

Kompensationsordningen ligner i øvrigt på mange punkter sidste års ordning. Dog er referenceperioden rykket. Pakken er fx også blevet ændret således, at hvis en fisker skifter fartøj i referenceperioden, så har det ikke indflydelse på støttemuligheden.

 • Danmarks Fiskeriforening er dog tilfredse med, at der ser ud til at Regering og Folketingets partier har lyttet til noget af den kritik, der har været af ordningen i 2017, siger Svend-Erik Andersen.

DFPO vil nu hjælpe til at sikre, at så mange fiskere som muligt kan få gavn af ordningen.

For yderligere information:

Underdirektør Ole Lundberg Larsen, tlf. nr. 21 42 00 40

——-

FAKTA og baggrund

Det fremgår af Udenrigsministeriets pressemeddelelse, at kriterierne for et modtage kompensation bliver som følger:

Kriterier for tilskudsordning til kompensation for  torskefiskeriet i Østersøen 2018

Kompensationsordningens kriterier i 2018 tænkes at følge de samme kriterier som i 2017, dog med en opdateret referenceperiode[1] og inddragelse af fartøjsudskiftninger. Det vil sige, at udgangspunktet for kriterierne er, at fiskere, der er omfattet af ordningen, skal være særligt berørt af reduktionen i torskekvoterne i Østersøen.

Derudover vil det på grund af ønsket om at inddrage fartøjsudskiftninger være en tilskudsordning efter ansøgning og ikke en udbetalingsordning som i 2017.

Med udgangspunkt i dette vil kriterierne være:

 1. Aktiv erhvervsfisker pr. 1. januar 2018
  2. Fiskeri efter torsk i Østersøen i referenceperioden 2015-2017
  3. Minimum 70 fiskedage i Østersøen i alt i 2016 og 2017
  4. Virksomhedens/fiskerens torskeandel fra Østersøen udgør minimum 20 pct. af fiskerens samlede landingsværdi, heraf skal minimum 10 pct. stamme fra hhv. vestlig og / eller østlig Østersø
  5. Virksomhedens/fiskerens landingsværdi fra Østersøen udgør minimum 30 pct. af fiskerens samlede landingsværdi.
  6. Bagatelgrænse for tilsagn sættes til 5.000 kr.