Om bestyrelsen

Danmarks Fiskeriforenings Producent Organisation hovedbestyrelse har 15 medlemmer samt formanden for organisationen. Formanden vælges direkte på foreningens generalforsamling, mens de øvrige repræsentanter udpeges af de tre kredse, som landet er delt op i. Se oversigt over bestyrelsens medlemmer ›


Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation har til opgave at øve størst mulig indflydelse på de beslutninger, der bliver truffet indenfor fiskeri-sektoren i såvel EU som i Danmark, så fiskernes interesser varetages bedst muligt. Foreningen er repræsenteret i en række rådgivende råd, udvalg mv.


I 2014 blev Danmarks Fiskeriforening og Danske Fiskeres Producent Organisation slået sammen via ekstraordinære generalforsamlinger. Den endelige formelle beslutning blev truffet på den ordinære generalforsamling i Danmarks Fiskeriforening den 10. maj. Den nye organisation fik navnet Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation – i daglig tale blot Danmarks Fiskeriforening PO eller DFPO.