Øvrig statistik

Der indsamles løbende en række informationer om dansk fiskeri. Oplysningerne stammer bl.a. fra logbøger, regnskaber og afregningsskemaer. De indsamlede oplysninger bliver brugt i en række sammenhænge. F.eks. holdes der løbende øje med, hvor meget der fiskes på de enkelte arter. Det sker bl.a. for at sikre, at der ikke fiskes mere, end fiskekvoterne tillader. Oplysninger om fartøjernes fiskeri bliver også brugt, hvis man f.eks. skal finde nye reguleringsformer. Her kan man bruge oplysningerne til at beregne konsekvenser af de enkelte forslag. En stor del af de informationer som indsamles kan ses følgende steder:

 

NaturErhvervstyrelsen

Fiskerikontoret under NaturErhvervstyrelsen har oplysninger om fartøjer, landinger, auktioner, kvoter, varer, priser, bruttoindtjening og udenrigshandel. Her kan Fiskeristatistisk Årbog også hentes. www.naturerhverv.fvm.dk ›

 

Fødevareøkonomisk Institut

Fødevareøkonomisk Institut udarbejder statistik ud fra fiskerivirksomhedernes regnskaber. Her kan findes oplysninger om fiskeriets situation ud fra økonomiske størrelsesklasser, fartøjskategorier, driftsformer og regioner. Fødevareøkonomisk Institut – www.foi.life.ku.dk ›