Kvoter

Dansk fiskeri er afhængigt af, hvor meget og på hvilke vilkår der må fiskes. Det fastlægges i stort omfang i EU via ressource- og bevaringspolitikken, som går tilbage til 1983, hvor der blev indført et TAC- og kvotesystem. Hvert år i december bliver det besluttet, hvor store mængder der må fanges af kvoterede arter det kommende år. De tilladte mængder fastsættes i en TAC/kvote-forordning.

 

Forslag til TAC/kvote-forordning fremsættes af EU-Kommissionen efter rådgivning fra ACFM, STECF samt høring i relevante organisationer, herunder Den Rådgivende Komité for Fiskeri og Akvakultur. Den endelige godkendelse af forordningen sker i Ministerrådet. Når TAC/kvote-forordningen er godkendt, skal hvert medlemsland sørge for, at der fiskes inden for de tilladte mængder. Det sker bl.a. ved hjælp af Reguleringsbekendtgørelsen i Danmark.

 

Se også

Danske TAC/kvoter 2018 (pdf) ›
ICES områder (pdf) ›