Indtjening

Fiskeriets indtjening er i høj grad påvirket af, hvor meget der må fiskes, og hvordan priserne på fisk udvikler sig. I 2007 udgjorde fiskeriets bruttoindtjening 2,7 mia. kr.

 

Danske fiskeres landinger 2005-2016 (tons)

Kilde: NaturErhverstyrelsen.
Værdien af landingerne 2005-2016 (1.000 kr.)

Gennemsnitspriser for danske fiskeres landinger 2005-2016 (kr./kg)

Kilde: NaturErhvervstyrelsen.