Fiskearter

Landinger i 2016 – mængder

De samlede landinger i dansk fiskeri i 2016 var på 672.155 tons.
Landingerne udgøres af en række
 hovedarter:

Kilde: NaturErhvervstyrelsen

 

Landinger i 2016 – værdi

Landingerne i dansk fiskeri i 2016 så således ud fordelt på arter og opgjort
i millioner kroner. 
De samlede landinger var på 3.665 mio. kr.

Kilde: NaturErhvervstyrelsen.