Fartøjer

Fartøjerne i dansk fiskeri kan inddeles i 3 hovedgrupper – nemlig garn-, not- og trawlfartøjer.

Fartøjer – antal i 2017

Antal_Fartoejer

Kilde: Fiskeristyrelsen.

Ca. 3/4 af de danske fartøjer er garnfartøjer. Men måler man istedet tonnage, maskinkraft og forsikringsværdi, som figuren nedenfor viser, så udgør trawlerne den største andel af dansk fiskeri nemlig ca. 3/4.

Fartøjer – tonnage i 2017

Fartoejstyper_Tonnage

Kilde: Fiskeristyrelsen.

Fiskefartøjer siden 2000

Antallet af danske fiskefartøjer har været i konstant tilbagegang i en årrække.

6_FARTØJER_TONNAGE

Kilde: Fiskeristyrelsen.