Besætning

Besætningen deltager i alt forefaldende arbejde ombord vedrørende skibets drift. Her er der forskellige uddannelseskrav til de enkelte besætningsmedlemmer alt efter hvilken funktion, de har på fartøjet. Alle skal dog som minimum have gennemgået et 3 ugers sikkerhedskursus. Læs mere om fiskeriets uddannelser her (www.blivfisker.nu) ›

 

Aflønning sker ved udbyttedeling mellem fartøj, skipper og partsfiskere. Inden udbyttet deles, fratrækkes forlods udgifter til losning, bropenge, is, kasseleje mv. Er udbyttet meget lavt, er de ansatte fiskere – partsfiskerne – garanteret et mindsteudbytte pr. dag jævnfør aftale om arbejdsvilkår (Overenskomst 2012-2014 – pdf) ›

 

Udviklingen i antallet af erhvervsfiskere 1997-2016

7_ERHVERVSFISKERE_ALDER

Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

 

Udviklingen i antallet af fartøjsejere 1997-2016

6_FARTØJER_TONNAGE

Kilde: NaturErhvervstyrelsen.