Dansk Kystfiskerforening


Historie
Dansk Kystfiskerforening blev oprettet i 1978 efter pres fra erhvervsfiskerne. Formålet var at fremme bierhvervsfiskernes interesser uden dog at føre sig frem i pressen.

Dansk Kystfiskerforening har i de senere år haft en tilbagegang i antallet af medlemmer og søgte derfor om optagelse som klub under Danmarks Fiskeriforening medio 2001. Da de to foreninger har mange fælles interesser, blev det besluttet, at Dansk Kystfiskerforening indtræder som en selvstændig klub under Danmarks Fiskeriforening pr. 1. januar 2002.

De vigtigste mål for Dansk Kystfiskerforening er at:

  • Fremme og styrke samhørigheden mellem erhvervsfiskere og bierhvervsfiskere
  • Forøge informationsniveauet om bierhvervsfiskeriets generelle vilkår
  • Fremme og forbedre den samlede fiskerisektors synspunkter i offentligheden
  • Afholde møder og arrangementer om bierhvervsfiskeriets forhold
  • Virke som igangsætter af projekter af fælles betydning for fiskerierhvervet
  • Varetage bierhvervsfiskeres interesser inden for det fiskerimæssige område

 


Medlemskab

Dansk Kystfiskerforening optager bierhvervsfiskere som medlemmer. Hvis du er interesseret i medlemskab, kontakt da:

Nordjyllands Kystfiskerforening
Formand
Henrik Bech
Kløvervej 59
9900 Frederikshavn
Tlf. 9842 7057 / 2254 3918

Lolland Falster Kystfiskerforening
v/ Finn Frederiksen
Hamborgskovvej 34
4800 Nykøbing F.
Tlf. 54 85 22 81

– alt efter hvor i landet du bor…

Vedtægter
Læs Dansk Kystfiskerforenings vedtægter ved at klikke her.

Bestyrelse
Henrik Bech (formand)
Jørgen Stigfeldt
Finn Frederiksen
Claus H. Pedersen, Danmarks Fiskeriforening
Suppleanter: Tonny Pedersen og Karsten Foskjær

Bestyrelsen afholder møde 2 gange om året.

Sekretariat
Har du spørgsmål vedr. Dansk Kystfiskerforening:
Kontakt Ole Lundberg Larsen
Tlf. 3336 6035
Mobil 2142 0040
oll@dkfisk.dk