Eksterne udvalg

Udvalg under Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri

§5-udvalget – EU-fiskeriudvalget
Svend-Erik Andersen
Kim Kær Hansen
Jan Hansen
Jesper Juul Larsen
Claus Hjørne Pedersen

Suppleanter:
Ole Lundberg Larsen
Niels Wichmann

Sekr.: Kenn Skau Fischer

Der indkaldes repræsentanter efter behov.

 

Rådgivende Fødevareudvalg
Ole Lundberg Larsen.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

§6-udvalget – Erhvervsfiskeriudvalget
Svend-Erik Andersen
Jesper Juul Larsen
Kurt S. Madsen
Allan Buch, repr. for DFPO’s kystnære udvalg
+1 fra FU, der indkaldes efter behov/dagsorden

Suppleanter:
Jan Hansen
Carl Jesper Hermansen
Kim Kær Hansen

Sekretær/observatør i § 6-udvalget:
Ole Lundberg Larsen

Der indkaldes repræsentanter efter behov.

 

§7-udvalget – Udvalget for rekreativt fiskeri, ferskvandsfiskeri og fiskepleje
Allan Buch
Kim Kær Hansen

Sekr.: Henrik S. Lund

 

Fiskeafgiftsfonden
Jan Hansen
Svend-Erik Andersen
Kim Kær Hansen
Allan Buch

Administrator: Niels Wichmann/ Ivan Krarup Jensen

 

Overvågningsudvalget for EHFF
Ole Lundberg Larsen

Suppleant: Niels Wichmann

Danske Fiskeres Kulturelle Fond
Kim Kær Hansen
Kurt Madsen

Sekr.: Ingrid Eriksen

 

Nævnet til behandling af sager vedr. fritidsfiskeres overgang
til bierhvervsfiskeri §19-udvalget
Kim Kær Hansen
Claus H. Pedersen

 

Muslingeudvalget
Jan Hansen
Ole Lundberg Larsen

DTU AQUA

Advisory Board
Kenn Skau Fischer

 

Kontaktudvalg DTU-Danmarks Fiskeriforening
Forretningsudvalget

Sekr.: Kenn Skau Fischer

 

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Rådgivende udvalg
Ole Lundberg Larsen

Erhvervs- og Vækstministeriet

 

SØFARTSSTYRELSEN / (Erhvervs og vækstministeriet)

Fiskeskibsudvalget/Skibstilsynsrådet
Jan Hansen
Henrik Amdisen

 

Uddannelsesrådet for De Maritime uddannelser
Claus Hjørne Pedersen

Suppleant: Allan Buch

Sekr.: Niels Wichmann

 

Søfartsstyrelsens Ankenævn
Jan Hansen
Henrik Amdisen

Andre udvalg

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd
Kurt Søndergaard Madsen
Allan Buch
Jan Hansen
Kim Kær Hansen

 

Energiklagenævnet

 

Fiskerikompensationsnævnet

 

Bestyrelsen for Foreningen Muslingeerhvervet
Jan Hansen 

 

Pension Danmark – Branchebestyrelse
Ole Lundberg Larsen

 

Efteruddannelsesudvalget (brancheudvalget)  (Paritetisk udvalg/3F)
Niels Wichmann
Allan Buch
Claus H. Pedersen
Jens Frich
Sekr.: TUR

 

Lærlingeudvalget (Paritetisk udvalg/3F)
Allan Buch
Niels Wichmann
Claus H. Pedersen
Jens Frich

Sekr.: Søren Hyllen Nielsen, Fiskeriskolen

 

Fiskebranchen
Ivan Krarup-Jensen
Kurt S. Madsen
Niels Wichmann

 

Bestyrelsen for Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg
Niels Wichmann

 

EUC Nordvest – bestyrelsen
Niels Wichmann

 

Søværnets Operative Kommando
Claus Hjørne Pedersen
Alfred Fisker Hansen

Suppleant: Kim Kær Hansen

Sekr.: Ole Lundberg Larsen

 

Baltic Fishermen´s Association

Bestyrelse/formand: Kim Kær Hansen

Medlem: Allan Buch

Sekr.: Michael Andersen

 

Fiskeriets Servicefag
Kim Kær Hansen

Sekr.: Ole Lundberg Larsen

 

Havneklagenævn
Thomas Thomsen

 

EUROPECHE
Niels Wichmann
Svend-Erik Andersen

 

EAPO
Niels Wichmann
Ivan Krarup Jensen

 

Nordsø AC
Niels Wichmann, formand

 

Medlemmer Excom
Niels Wichmann, formand
Svend-Erik Andersen
Kenn Skau Fischer

 

Demersal arbejdsgruppe
Michael Andersen

 

Undergruppe Skagerrak/Kattegat

Kenn Skau Fischer, formand
Jan Hansen
Claus Hjørne Pedersen
John Jakobsen

 

Pelagisk AC
Jesper Juul Larsen
John Jakobsen

Sekr: Michael Andersen/Kenn Skau Fischer

 

Østersø AC
Kim Kær Hansen
Allan Buch

 

Demersal Arbejdsgruppe
Kim K. Hansen
Michael Andersen (formand)

Sekr.: Michael Andersen