Kreds Vest

Kreds Vest er dannet af to gamle kredse – Vestkredsen og Sydvestkredsen.
Kreds Vest dækker Jyllands vestkyst fra Limfjorden til grænsen.

Formand
Kurt Madsen
Havnegade 15, 2. sal
7680 Thyborøn

Tlf. 96 90 01 20

Sydvestjysk Fiskeriforening – Esbjerg

Auktionsgade 2, 6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 86 88
bj@svjfisk.dk
www.esbjerg-fiskeriforening.dk

Esbjerg og Hvide Sande Fiskeriforening er fusioneret i Sydvestjysk Fiskeriforening.

Formand
Jesper Juul Larsen
Mobil 40 18 56 19
jjl@svjfisk.dk

 

Sydvestjysk Fiskeriforening
– Hvide Sande

Havnegade 7, 6960 Hvide Sande
Tlf. 97 31 19 35
ibf@svjfisk.dk

Esbjerg og Hvide Sande Fiskeriforening er fusioneret i Sydvestjysk Fiskeriforening.

Formand
Jesper Juul Larsen
Mobil 40 18 56 19
jjl@svjfisk.dk

 

Lemvig Fiskeriforening

Formand
Peder Røn
Enghavevej 26, 7620 Lemvig
Tlf. 96 64 02 40
Mobil 30 33 70 18
l2190@mail.dk

De aktive fiskere er medlemmer af Thyborøn Havns Fiskeriforening.

 

Rømø Fiskeriforening

Formand
Oluf Stenrøjl Kristensen
Lyngvejen 14, 6792 Rømø
Tlf. 74 75 53 64
romo@havsand.dk

 

Thorsminde-Fjand Fiskeriforening

Kontakt
Kurt Madsen
Mobil 24 47 90 71
ksm.thf@gmail.com 

De aktive fiskere er medlemmer af Thyborøn Havns Fiskeriforening.

 

Thyborøn Fiskeriforening

Thyborøn Havns Fiskeriforening
Havnegade 15, 2. sal, 7680 Thyborøn
Tlf. 96 90 01 20
thf.tele@gmail.com
www.thyboron-fiskeriforening.dk

Formand
Kurt S. Madsen
Mobil 24 47 90 71
ksm.thf@gmail.com