Kredse og lokalforeninger

Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation er opdelt i tre kredse, og hver kreds består af lokalforeninger, typisk knyttet til en havn eller et afgrænset geografisk område.

 

Kreds Nord

dækker Jylland nord for Limfjorden og havnene langs Limfjorden.

 

Kreds Vest

dækker den jyske vestkyst fra Limfjorden til grænsen.

 

Kreds Øst

dækker Sjælland, Fyn og øer samt den jyske østkyst fra Mariager Fjord til grænsen.