Discardforbud giver stor usikkerhed hos fiskerne

Discardforbud giver stor usikkerhed hos fiskerne

Fra den 1. januar 2015 bliver den første fase af EUs forbud mod discard indført i fiskeriet – og selv om det er tæt på at blive til virkelighed for fiskerne, så er der fortsat mange ubesvarede spørgsmål for erhvervet. Og det giver en stor utryghed hos fiskerne i Danmark.Vores medlemmer er usikre. – – – “Kan jeg overleve”, spørger de. Og jeg har svært ved at svare dem, lød det fra Svend-Erik Andersen, da han aflagde sin beretning på generalforsamlingen for Danmarks Fiskeriforening lørdag den 10. maj på Hindsgavl Slot ved Middelfart.

Det er – som formanden udtrykte det – 30-40 år fiskeripolitik, der bliver vendt på hovedet for fiskerne, men det værste er, at der er utroligt mange uafklarede elementer, der vil have stor betydning for fiskerne hverdag.

– Status er, at der er flere spørgsmål, end der er svar, slog Svend-Erik Andersen således fast.

Han nævnte for eksempel, at fiskerne med stor sandsynlighed ender med at stå i den absurde situation, at de bliver kriminaliseret, uanset hvad de gør, når de er på fiskeri.

Problemet er, at der skal ændre på en række gældende regler, når man efter forbuddets ikrafttræden skal bringe al fangst i land. Der er nemlig i dag regler, der forbyder fiskerne at lande hele fangsten.

– Vi risikerer derfor, at vi den 1. januar står med med lovgivning, der betyder, at man kan få et slæb fisk, men man må ikke tage det ombord, men man ikke lade det gå igen – og man må ikke lande det, hvis man tager det ombord, forklarede Svend-Erik Andersen.

– Der kan altså blive tale om kriminalisering af hele erhvervet. Den situation vælger jeg at tro på, at ingen ansvarlige politikere vil sætte fiskerierhvervet i, tilføjede han.