Bestyrelse og interne udvalg

Bestyrelse

Svend-Erik Andersen, formand
Kurt S. Madsen, næstformand
Kim Kær Hansen, næstformand
Jan Hansen
Jesper Juul Larsen
John Jakobsen
Allan Buch
Thomas Thomsen
Claus Hjørne Pedersen
Alfred Fisker Hansen
Jens Frich
Niels Kr. Nielsen
Per Skødt Hansen

Sekr.: Ole Lundberg Larsen

FU (Forretningsudvalg)

Svend-Erik Andersen, formand
Kurt S. Madsen
Kim Kær Hansen
Jan Hansen
Jesper Juul Larsen
Claus Hjørne Pedersen

Sekr.: Ivan Krarup Jensen

Udvalg for kystnært fiskeri

Allan Buch, formand
Per Skødt Hansen
Jesper Juul Larsen
Niels Kr. Nielsen
+ 6 udpeget fra kredsene (3 fra Kreds Vest, 3 fra kreds Nord og 3 fra kreds Øst).

NSU (Nordsø-udvalg)

Jan Hansen, formand
Niels Kr. Nielsen
John Jakobsen
Alfred Fisker Hansen/Kurt S. Madsen
Jesper Juul Larsen/Jens Frich
Kim Kær Hansen/Allan Buch

Sekr.: Kenn Skau Fischer

SKU (Skagerrak/Kattegat udvalg)

Jan Hansen
Claus H. Pedersen
Niels Kr. Nielsen
Per Skødt Hansen
John Jakobsen
Kim Kær Hansen/Thomas Thomsen

Sekr.: Kenn Skau Fischer

ØSU (Østersø-udvalg)

Kim Kær Hansen, formand
Jens Frich
Allan Buch
Thomas Thomsen
Kurt S. Madsen
Jan Hansen

Sekr.: Michael Andersen

POU (PO-udvalg):

Kurt S. Madsen, formand
Jens Frich
Jan Hansen
Niels Kr. Nielsen
Claus H. Pedersen
Allan Buch
Thomas Thomsen

Sekr.: Ivan Krarup Jensen

Norges Forhandlinger

Svend-Erik Andersen
Jan Hansen
Claus Hjørne Pedersen

Sekr.: Kenn Skau Fischer

(Løbende kontakt til berørte hovedbestyrelsesmedlemmer)

Dansk Kystfiskerforening

Claus Hjørne Pedersen

Sekr.: Ole Lundberg Larsen

IPU (IP-udvalg):

Jesper Juul Larsen, formand
Claus H. Pedersen
John Jakobsen
Rene Schmidt
Kurt S. Madsen
Jan Hansen

Sekr.: Kenn Skau Fischer