Bestyrelse og interne udvalg

Bestyrelse

Svend-Erik Andersen, formand
Kurt S. Madsen, næstformand
Kim Kær Hansen, næstformand
Jan Hansen
Jesper Juul Larsen
Carl Jesper Hermansen
Allan Buch
Thomas Thomsen
Claus Hjørne Pedersen
Alfred Fisker Hansen
Jens Frich
Niels Kr. Nielsen
Per Skødt Hansen

Sekr.: Ole Lundberg Larsen

FU (Forretningsudvalg)

Svend-Erik Andersen, formand
Kurt S. Madsen
Kim Kær Hansen
Jan Hansen
Jesper Juul Larsen
Carl Jesper Hermansen

Sekr.: Ivan Krarup Jensen

Udvalg for det kystnære fiskeri

Per Skødt Hansen, formand
Jesper Juul Larsen
Niels Kr. Nielsen
+ 6 udpeget fra kredsene (1 fra Kreds Vest, 2 fra kreds Nord og 3 fra kreds Øst).

NSU (Nordsø-udvalg)

Jan Hansen, formand
Niels Kr. Nielsen
Carl Jesper Hermansen
Alfred Fisker Hansen/Kurt S. Madsen
Jesper Juul Larsen/Jens Frich
Kim Kær Hansen/Allan Buch

Sekr.: Kenn Skau Fischer

SKU (Skagerrak/Kattegat udvalg)

Carl Jesper Hermansen, formand
Jan Hansen
Claus H. Pedersen
Niels Kr. Nielsen
Per Skødt Hansen
Kim Kær Hansen/Thomas Thomsen

Sekr.: Kenn Skau Fischer

ØSU (Østersø-udvalg)

Kim Kær Hansen, formand
Jens Frich
Allan Buch
Thomas Thomsen
Kurt S. Madsen
Carl Jesper Hermansen

Sekr.: Michael Andersen

POU (PO-udvalg):

Kurt S. Madsen, formand
Jens Frich/Jesper Juul Larsen
Jan Hansen
Niels Kr. Nielsen
Claus H. Pedersen
Allan Buch
Thomas Thomsen

Sekr.: Ivan Krarup Jensen

Norges Forhandlinger

Svend-Erik Andersen
Jan Hansen
Carl Jesper Hermansen

Sekr.: Kenn Skau Fischer

(Løbende kontakt til berørte hovedbestyrelsesmedlemmer)

Dansk Kystfiskerforening

Claus Hjørne Pedersen

Sekr.: Ole Lundberg Larsen

Bundgarns- og åleudvalg

Formand udpeges af bestyrelsen – FU foreslår Allan Buch
Kurt S. Madsen, Bestyrelses-repræsentant
2 medl. udpeges fra hver kreds

IPU (IP-udvalg):

Jesper Juul Larsen, formand
Claus H. Pedersen
Carl Jesper Hermansen
Allan Buch
Kurt S. Madsen
Jan Hansen

Sekr.: Kenn Skau Fischer